میز تلویزیون TV106

ارتفاع این میز تلویزیون به صورت ثابت 450 میلیمتر است و در دو عمق 400 و 450 میلیمتر قابل انتخاب است.

ریل های این میز تلویزیون فشاری است.

دو نوع انتخاب رنگ به صورت تک رنگ و یا دو رنگ در این محصول وجود دارد.

 

ابتدا مشخصات محصول را ویرایش کنید، سپس دکمه محاسبه قیمت را کلیک کنید.
لطفا چند لحظه صبر کنید...
نامشخص
۱ ویرایش ابعاد
ویرایشگر مشخصات کلیه ابعاد به میلیمتر می باشد.
خروج

سبک کابینت خود را انتخاب کنید.

سفارش کابینت آشپزخانه (مشاوره رایگان)