آئینه MI101

این مجموعه برای قرارگیری بر روی دراور و یا دیوار قابل استفاده است.

متشکل از یک آئینه بر روی قاب از MDF  به رنگ های مختلف، قابل استفاده است.

ابتدا مشخصات محصول را ویرایش کنید، سپس دکمه محاسبه قیمت را کلیک کنید.
لطفا چند لحظه صبر کنید...
نامشخص
۱ ویرایش ابعاد
ویرایشگر مشخصات کلیه ابعاد به میلیمتر می باشد.
خروج

سبک کابینت خود را انتخاب کنید.

انتخاب مدل کابینت آشپزخانه