کابینت هایگلاس طوسی و کرم

رنگ طوسی یکی از رنگ هایی است که به دلیل خنثی بودن با همه رنگ ها قابل استفاده است. قبل از انتخاب ترکیب رنگ با طوسی بایستی انتخاب کنید بیشتر به طیف رنگ های گرم علاقه مند هستید یا رنگ های سرد. 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

8

 

 

10

 

11

 

12

 

13

مطالب بیشتر

خروج

سبک کابینت خود را انتخاب کنید.

سفارش کابینت آشپزخانه (مشاوره رایگان)