قبل و بعد تغییر دکوراسیون آشپزخانه با اپن جزیره

تغییر دکوراسیون آشپزخانه با اپن جزیره

تغییر دکوراسیون آشپزخانه ممکن است به دلایل مختلفی انجام گیرد. برخی از خانواده ها از فضای کم جهت ذخیره سازی، ناراضی بوده و برخی دیگر از کابینت های قدیمی خود خسته شده اند. البته اکثر افراد ترجیح می دهند زمانی که  به تغییر دکوراسیون آشپزخانه و تعویض کابینت آشپزخانه می پردازند هر دو مورد را هدف قرار می دهند. یکی از فاکتورهایی که میتواند علاوه بر ذخیره سازی بیشتر زیبایی و کارآمدی را به آشپزخانه  اضافه کند، اپن جزیره است. در این بخش یک آشپزخانه با دکوراسیون قدیمی را بررسی می کنیم که طراح با اضافه کردن اپن جزیره و تغییر سایر کابینت ها سعی کرده است بهترین و کاربردی ترین دکوراسیون را اجرا کند.  

 

 

تغییر دکوراسیون آشپزخانه

در این آشپزخانه ذخیره سازی بیشتر، در بالای فهرست قرار داشت. طراح می گوید یکی از دیوارهای آشپزخانه محل مناسبی برای قرار گیری کابینت های بلند با ارتفاع زیاد و جادار است. دیوار پشت اپن جزیره اکنون دارای کابینت های  از کف تا سقف است که فضای ذخیره سازی آشپزخانه را دو برابر کرده است. علاوه بر این، طراح یک کابینت را در بالای یخچال و فریزر جدید اضافه کرد. او می گوید: "در آشپزخانه کوچکتر، استفاده از هر اینچ مربع مهم و ضروری است."

اپن جزیره آشپزخانه جدید با کانترتاپ کوارتزیت سفید طراحی شده است که تضاد زیادی را با کانترتاپ گرانیتی محیط آشپزخانه به وجود می آورد. "از آنجا که آشپزخانه زیاد بزرگ نیست، انتخاب کانتر تاپ سیاه در اپن جزیره احساس سنگینی را در مرکز به وجود می آورد.

تغییر دکوراسیون آشپزخانه

قبل 
آشپزخانه موجود شامل دیوارهای سفید، کابینت های سفید و کفپوش های قهوه ای مایل به قرمز است. به جای یک جزیره، میز پنج نفره در مرکز آشپزخانه قرار داشت. دیوار در سمت چپ عکس هیچ کابینت یا لوازم خانگی را پشتیبانی نمیکند.

تغییر دکوراسیون آشپزخانه


 درب ورودی که  آشپزخانه و اتاق ناهار خوری را به یکدیگر متصل می کند کوچک است و طراحی دکوراسیون آشپزخانه از بیرون به خوبی دیده نمی شود. در اتاق ناهارخوری، کفپوش چوبی است که بعد از تغییر دکوراسیون باقی ماند. میز ناهار خوری نیز حفظ شد.

تغییر دکوراسیون آشپزخانه

بعد 
 برای ایجاد فضای آشپزخانه جدید، طراح درب بین آشپزخانه و اتاق غذاخوری تا تقریبا 10 فوت افزایش داد:
طراح، کفپوش چوبی جدید را نیز در آشپزخانه نصب کرد.

تغییر دکوراسیون آشپزخانه

قبل
 کابینت های آشپزخانه اصلی تا نزدیکی سقف کشیده شده اند. سمت راست محدوده گاز، یک صفحه جهت خردکردن و آشپزی طراحی شده است.

تغییر دکوراسیون آشپزخانه

بعد 
 در حال حاضر کابینت های جدید کاملا تا سقف کشیده شده اند که این کار فضای ذخیره سازی بیشتر و ظاهر بهتر را برای آشپزخانه به وجود آورده است. کابینت های بالای اجاق گاز به منظور افزودن هود  جدید حذف شد.
 

خروج

سبک کابینت خود را انتخاب کنید.

انتخاب مدل کابینت آشپزخانه