سفارش قطعه MDF

قطعه مستطیل بدنه TS101
قطعه مستطیل بدنه TS101
۱۲۱,۰۰۰ تومان
ابعاد: 1000X1000
صفحه کابینت TS102
صفحه کابینت TS102
۲۸۳,۰۰۰ تومان
ابعاد: 1000X600
باکس فارسی بر TS106
باکس فارسی بر TS106
۵۳۸,۰۰۰ تومان
ابعاد: 150X600X2400
قطعه دایره TS103
قطعه دایره TS103
۹۷,۰۰۰ تومان
طول: 900 میلیمتر
قطعه مثلث TS104
قطعه مثلث TS104
۱۱۹,۰۰۰ تومان
ابعاد: 1000X1000
باکس کشو TS105
باکس کشو TS105
۸۰,۰۰۰ تومان
ابعاد: 600X400X200
قطعه نیم دایره TS108
قطعه نیم دایره TS108
۵۱,۰۰۰ تومان
ابعاد: 900X450
قطعه درب TS109
قطعه درب TS109
۴۶,۰۰۰ تومان
ابعاد: 500X700
میز ال TS110
میز ال TS110
۳۳۰,۰۰۰ تومان
ابعاد: 1400X700X750
شلف ال TS111
شلف ال TS111
۳۵۴,۰۰۰ تومان
ابعاد: 900X600X720
صفحه کانتر طرح سنگ (کورین) TS112
صفحه کانتر طرح سنگ (کورین) TS112
۱,۴۲۷,۰۰۰ تومان
ابعاد: 1000X600
;