شلف روی دیوار SH107

این محصـول متشکـل از یک قطعه هانیکـوم با ضخـامت 48 میل می باشد که با بست به دیوار متصـل می گردد.

ابتدا مشخصات محصول را ویرایش کنید، سپس دکمه محاسبه قیمت را کلیک کنید.
لطفا چند لحظه صبر کنید...
نامشخص
۱ ویرایش ابعاد
ویرایشگر مشخصات کلیه ابعاد به میلیمتر می باشد.

معرفی اجمالی محصول

شلف روی دیوار SH107

تنتبسلهبتب

بینلتیناهتبیهاعتیهسخبهخیلهاتنانرابسهلل

یلالخخهالعاع9لعه9عزطرذتهبتذتبیبذابیاللا

نظرات کاربران

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟
خروج

سبک کابینت خود را انتخاب کنید.

سفارش کابینت آشپزخانه (مشاوره رایگان)